Noves tecnologies i tendències innovadores al retail phygital

Especialment des de la pandèmia de coronavirus, les noves tecnologies que…