HYD

Expositor de mitges en safates metàl·liques inclinades amb barres separadores.