La sostenibilitat en el sector retail: tendència o realitat?

Molt més exigents, les decisions de compra, especialment entre millennials i…