Les conclusions que va deixar el NRF 2020 Retail's Big Show

Entre els dies 12 i 14 del passat mes de gener va tenir lloc el NRF 2020…