La transformació digital en el sector retail és necessària, conèixer els seus beneficis, efectes i com implementar-la, et donarà avantatges en el mercat. Llegeix aquest article i descobreix com fer el salt cap a la digitalització.

De fet, aquesta transformació va més enllà, i s’interna en el centre de de el retail, innovant la seva mateixa cultura, desafiant l’estatus quo i obrint la porta cap a noves i millors oportunitats.

La transformació digital permet la reelaboració de processos i estratègies, i tot mitjançant la tecnologia digital. És per això que requereix d’una avaluació i reestructuració de la cadena de subministrament, flux de treball, i fins i tot de les habilitats del minorista.

Avui dia no és una opció, sinó que aquesta transformació s’ha convertit en un pas necessari i inevitable per millorar la rellevància de l’retailer i així competir en el seu entorn amb millors capacitats.

 

Les dades com a centre de la transformació digital

 

Les dades com el centre de la transformació digital en el sector retail

 

Per a la transformació digital d’un retail en específic, cal comptar amb dades. Tota la informació que una botiga pot recollir sobre les seves vendes, comportament d’usuari, processos i més, ajuden a crear nous processos basats en la tecnologia.

Es pot dir que el Big Data és el factor diferencial que pot impulsar el teu negoci cap a la transformació digital.

Els beneficis de les dades com a fonament de la transformació són:

 

Optimització dels canals de vendes

Per arribar a nous clients, és necessari adoptar la digitalització. I aquesta digitalització ha d’assolir, tocar i transformar els canals de vendes.

De fet, la renovació dels canals de vendes amb base en la tecnologia, ve a ser la resposta a les pròpies preferències dels clients. Per exemple, els clients han decidit l’ús generalitzat dels Smartphones, així com velocitats d’Internet més ràpides.

Això significa que els clients han canviat també la forma en què compren. El detallista ha de tenir això en compte i permetre l’evolució dels seus canals de vendes per poder estar en el lloc, espai i temps en què el comprador pren les seves decisions.

 

Entesa del mercat

Amb mercat ens referim a les preferències de el client, en aquest sentit són les dades estructurats els que permeten entendre el comportament del mateix.

Se li diuen dades estructurades a la informació que una botiga pot tenir dels seus clients, i que s’allotgen en sistemes de CRM. Aquests sistemes els permeten a el sector retail generar informació sobre les compres anteriors de cada client i les seves transaccions històriques.

El coneixement de mercat, del comportament de compra de el client, de la reacció de el sector davant els nous productes, ajuda a optimitzar les estratègies de vendes, és un gran benefici de la transformació digital en el sector retail.

 

Innovació i ingressos

La digitalització permet innovar productes, crear nous productes a partir dels existents, perquè ajuda a descobrir i determinar la millor forma en què es pot oferir al mercat.

Saber quan, on, com i per què es fan servir els productes, ajuda a saber també quan oferir-los, on ubicar-los, com presentar-los i per què vendre’ls, és a dir, ressaltar els seus beneficis.

Això és possible si s’aconsegueix establir una estratègia de recol·lecció i estructuració de dades. És important escoltar i llegir als clients, aquesta és la base de la transformació digital, ja que s’aplica la renovació de l’estructura total de la botiga segons sigui la necessitat i desig de client.

Com a conseqüència de la innovació dels ingressos s’incrementen, perquè s’és més efectiu en la venda.

 

 

Els clients han canviat la forma de comprar. El retailer ha de tenir això en compte i evolucionar els seus canals de vendes per poder estar en el lloc, espai i temps en què el comprador pren les seves decisions.

 

 

Efectes directes de la transformació digital en el sector retail

 

Efectes directes de la transformació digital en el sector retail

 

Tenint en compte que les dades són la base de la transformació digital, és important quines àrees i pràctiques poden beneficiar:

 

La gestió financera

Al comptar amb millors eines per prendre decisió de compra a proveïdors, temporades de vendes específiques per a productes, determinació de preus, entre altres coses, es pot aconseguir una millor administració dels recursos, per tant la gestió financera es fa més efectiva.

La transformació digital posa en mans de el sector retail eines per obtenir estadístiques a el dia, i així prendre millors decisions.

 

Cadena de subministrament

D’altra banda, la transformació digital ajuda a conèixer i controlar de millor manera els punts dels processos d’aprovisionament i emmagatzematge. Es té control de l’estoc i les comandes.

És així com les cadenes de botigues, amb la base de la predicció de el comportament de compra dels clients, segons dades històriques estructurats, poden decidir millor com gestionar els seus magatzems.

 

Punts de venda

El sector retail depèn majorment dels punts de venda, perquè és on ocorre el contacte amb el client. Ara bé, aquesta àrea de la botiga ha de ser molt més que una caixa registradora.

Es necessita aprofitar millor els punts de vendes, per aplicar estratègies d’up-selling i cross-selling en cadascuna de les transaccions. La transformació digital fa possible l’aprofitament, a posar a disposició de l’retailer els resultats d’anàlisis de dades per segmentació de clients.

 

L’oferta

La personalització de les tarifes, i l’optimització del servei en cada establiment és un altre dels efectes de la transformació i innovació digital per al sector retail.

Pot millorar la seva oferta si compta amb les dades per a això, i això no només s’aplica de cara als clients finals, també per a les condicions de comercialització amb els proveïdors.

 

Administració del capital humà

El sector retail també depèn molt de la força laboral, sense ningú que pugui aplicar les estratègies que resulten de les anàlisis de dades no és possible complir els objectius.

A través de la transformació digital el sector retail té l’oportunitat de decidir i fomentar millors polítiques, que puguin influir en la satisfacció i productivitat de l’capital humà.

 

Hi ha barreres que has de superar per prendre acció de cara a la transformació digital, en la següent infografia pots trobar quines són aquestes barreres:

 

Les barreres de la transformació digital de el sector retail

 

 

3 accions que han de ser impulsades en el sector retail des de la transformació digital

Ara que ja saps què és la transformació digital, quins són els seus beneficis i efectes en el sector retail, és important que tinguis en compte tres accions específiques que són possibles impulsar:

 

1. Comerç electrònic

Els consumidors cada vegada són més digitals, així que necessites impulsar una botiga virtual que estigui connectada amb les solucions de gestió del retailer.

 

2. Business Intelligence

Has incorporar aquesta eina a la botiga, per analitzar millor al teu client i optimitzar constantment la teva oferta, és així com podràs prendre millors decisions.

 

3. Màrqueting automation omnicanal

Necessites aplicar una estratègia de màrqueting única en els canals d’interacció, per a això has dissenyar un customer journey.

 

Comença per aplicar aquestes tres accions, i podràs veure millores en el normal funcionament de la botiga dins del sector.

 

 

En el següent vídeo, Carlos Aguilar, Director de Vendes Retail de Dell, comenta com és la transformació digital i quina és la seva projecció cap al 2030 en el sector retail: