En l’actualitat el més demanat pel que fa a disseny d’interiors d’oficines és un lloc de treball modificable i adaptable segons les necessitats del negoci, però sobretot, còmode. Des escriptoris per treballar de peu fins sofàs on acomodar-se per … Hmmmm … Treballar també!

Res com desfer-se de les oficines avorrides amb escriptoris alineats i monòtons fluorescents blancs, gràcies a

Google

Apple

Facebook

Pixar

sabem que la creativitat neix en un mateix, però pot ser estimulada per l’ambient que ens envolta. D’aquí les seves pintoresques oficines que no solament destaquen pel seu colorit, si no també pels mobles, decoració i ús de l’espai.

Això sí! Hem de ser conscients que malgrat la seva imatge informal i alegre, segueixen sent oficines, per la qual cosa és important que a més d’estèticament boniques, fomentin concentració i un bon ambient de treball. Com? Doncs assegurant-nos que els ambients poden insonoritzar-se, estan ben il·luminats, ben ventilats i climatitzats.

Els espais físics de treball tenen un profund impacte no solament en la productivitat, si no també en la creativitat de l’equip i la col·laboració. Per això empreses com Google o Facebook van dissenyar les seves oficines on el personal estigués assegut uns al costat d’uns altres, sense particions entre ells. Un espai obert irradia sentiment de “comunitat” on espais creatius calmen als treballadors i els recorden que hi ha una solució creativa per a cada problema.

Els cubiculums per la seva banda, tan estesos en els anys 80, feien l’efecte de formar part d’un treball “mecànic” i monòton, d’una màquina on solament els treballadors solament eren un engranatge sense importància. Es perdia la individualitat i s’estenia un sentiment d’uniformitat contraproduent..

Avui dia, les persones de diferents departaments treballen juntes, es premien
les aportacions nascudes des de la posta en comú de diferents punts de vista, i això solament és possible si s’eliminen les primeres barreres (físiques o fictícies) que planteja un mal interiorisme.

Trobareu més exemples aquí: llocs de treball creatius i en aquest post sobre oficines modernes.

Però no solament anem a centrar-nos en oficines! Perquè el que a nosaltres ens agrada són les tendes. Així que: què fomenta un major èxit quant a interiorisme es refereix? Doncs aquest tema ja ho parlàvem en posts anteriors com 5 passos per personalitzar l’experiència en tenda, LIGHT EXPERIENCE, la il·luminació en els espais comercials o el que millor il·lustra el que avui tractem: 6 nous models que van a revolucionar el retail, on parlem de les pop-up stores, el seu esperit innovador i efímer i lo atractives que són per als clients.

De nou veiem el necessari que és el saber combinar un entorn estèticament agradable amb alguna cosa pràctica. L’espai amb els colors, sense que aquests es tornin aclaparadors, el mobiliari amb el recorregut planificat que volem que facin els clients, els expositors amb la il·luminació… És molt necessari analitzar tots aquests factors abans de crear un interior comercial, i per a això nosaltres realitzem renders en 3D dels plànols abans de passar a l’acció, perquè així els nostres clients puguin veure la fotografia del seu punt de venda quan solament existeix en la seva imaginació.

Et donem un cop de mà? 😉

Pots llegir més sobre la creativitat en el lloc de treball en aquest post: Creativity in workplace.

Photo credit: Google