Però, què són exactament les tendes “Pop-Up”? Es tracta d’un tipus de comerç en què les marques se situen físicament en indrets estratègics de venda, com per exemple els llocs més emblemàtics i cotitzats de les ciutats. La diferència amb els comerços tradicionals és que el temps en què les “Pop-Up” estan situades en un lloc concret és molt breu, i per norma general, desapareixen en un dia, un cap de setmana o, potser, una setmana.

D’aquesta manera, a través d’aquest tipus de comerç, les marques promocionen els seus productes i es donen a conèixer durant un temps determinat. Precisament per aquest caràcter efímer, la inversió que requereixen les tendes “Pop-Up” és menor respecte als punts de venda tradicionals. Per això, cada vegada són més les marques petites que s’atreveixen a fer el pas.

 

Tot i que a Espanya aquest fenomen encara no està tan integrat com en els països anglosaxons, en concret els Estats Units, actualment es troba en una fase de creixement i els experts asseguren que en els propers anys se seguirà produint un auge d’aquests comerços. Segons els mateixos, les tendes “Pop-Up” han arribat per quedar-se i ni molt menys es tracta d’un fenomen temporal ni d’una moda passatgera.

En aquest sentit, com que es tracta d’un fenomen cada vegada més estès a les ciutats d’Espanya, ha nascut un nou tipus de lloguer de locals lligat a l’auge de les “Pop-Up”. Cada vegada és més freqüent llogar espais per dies, amb la intenció d’adaptar-se a les necessitats d’aquest tipus de comerç. Pel que fa a les ubicacions predilectes, com és d’esperar, els llocs més demandants per les marques són els principals punts comercials de les ciutats i els barris de moda.

Per què els retailers cada vegada més es decanten per les “Pop-Up”? Aquestes són algunes de les raons:

  • Temporalitat. A causa del pocs temps per visitar-les, els consumidors senten l’urgència d’entrar-hi i comprar al moment.
  • Visibilitat. Obrir una “Pop-Up” en diversos indrets permet als comerciants arribar cada vegada a un nou grup de clients.
  • Fidelització. En un entorn en què la compra local guanya terreny, amb les “Pop-Up” es pot forjar una relació més propera amb els compradors.
  • Experimentar en nous mercats. Obrir una tenda temporal és una bona manera per comprovar quines zones funcionen millor per a un negoci en particular.
  • Nova estratègia de negoci. Com que la inversió que requereix una “Pop-Up” és més reduïda que en el cas dels comerços habituals, els retailers tenen més marge per arriscar en altres aspectes i experimentar.
  • Compromís només a curt termini. A causa del seu caràcter efímer, les tendes “Pop-Up” permeten a la marca comprometre’s en un període curt de temps i evitar així els contractes de lloguer més llargs.