El consumidor d’ avui en dia és multicanal i per tant també busca i necessita experiències de compra multicanals. La clau es troba en seguir el comportament dels nostres clients en tots els canals en els que es mouen per així poder oferir un contingut més personalitzat que s’adapta perfectament als seus desitjos i necessitats.

La realitat és que el client sempre busca pagar menys. No obstant això, pagar menys no vol dir buscar el més barat sinó que significa buscar que les marques li ofereixin beneficis i arguments millors que els de la competència per així justificar el preu del producte o servei.

La revolució digital ha incorporat al nostre llenguatge conceptes com cross – channel , multichannel i omnichannel i el sector del retail també ha d’adaptar aquesta mentalitat digital a les seves estratègies de negoci. La peça fonamental de tot és conèixer al client digital: com es mou per la xarxa, on mira , què mira , durant quant de temps mira… Per així combinar la innovació a les botigues físiques amb metodologies integrades amb la revolució digital.

Nous actors estan presents en el procés de compra, entre ells, les xarxes socials i els blocs, on els usuaris busquen completar les experiències amb la marca al voltant del producte o servei que estan disposats a obtenir.

El coneixement d’escenaris, clients i eines ens permetran saber en quins llocs hem de tenir presència de marca per aconseguir donar-li al client el que necessita i just en el moment que ho necessita. L’usuari digital sempre està obert a rebre informació d’escenaris múltiples i per tant, també té la capacitat de descartar la informació que no li aporta cap experiència positiva, beneficis o arguments suficients.

És cert que avui en dia ja hi ha moltes marques que ja han invertit en estratègies multicanals: webs, apps, xarxes socials, mailings i altres eines especialitzades en crear engagement amb els compradors digitals i en molts casos, en atraure trànsit a les botigues físiques. El repte d’aquests negocis és tenir totes aquestes eines integrades.

  • Integrar informació de botiga
  • Integrar informació d’usuari
  • Integrar models de negocis

La omnicanalitat en la seva màxima esplendor: canals múltiples, una companyia i una experiència de compra.