L’Smart Retail es basa en posar en funcionament les diferents innovacions tecnològiques en el punt de venda, que varien en funció de les necessitats i objectius de cada retailer i la meta és oferir un tracte personalitzat al client amb la finalitat de millorar l’experiència de compra.

Una de las característiques principals de l’Smart Retail és la creació d’experiències per al client, un fet que aquest considera vital per a decantar-se per una empresa o una altra. En altres paraules, la manera en la que els retailers facin sentir els clients durant la seva estància en la tenda determinarà la fidelització d’aquests a una marca determinada.

 

Actualment, els retailers tenen la missió d’identificar les diferències del seu propi negoci front a la competència, i aprofitar la tecnologia per al seu propi benefici, com preveure el comportament dels seus clients, millorar l’eficàcia o incrementar las vendes. En aquest sentit, l’omnicanalitat és un aspecte vital que els retailers han de tenir en compte, així com el Customer Journey del client.

El Customer Journey es basa en el recorregut que els clients realitzen a l’interior del comerç. D’aquesta manera, en funció de la manera en la que el client es comporta i interactua, els retailers poden personalitzar la seva experiència així com oferir un tracte totalment personalitzat.

 

 

Per últim, no hem d’oblidar el Big Data, imprescindible per conèixer els principals indicadors de negoci i que permet als retailers prendre les millors decisions a la vegada que generar engagement amb els clients.

En conclusió, és evident que l’Smart Retail és ja una realitat, a la vegada que un repte per a tots els retailers, inclosos els que pertanyen al comerç minorista. El pressupost que cada retailer dediqui a la implementació de solucions tecnològiques en el punt de venda determinarà el futur de l’Smart Retail en el nostre país.